Kognitiivisesta psykoterapiasta

Psykoterapiaan voit tulla sellaisena kuin olet. Psykoterapia perustuu keskusteluun, asioiden aitoon jakamiseen ja tutkimiseen yhdessä hyvässä, ammatillisessa ilmapiirissä. Psykoterapia on tavoitteellista - tavoite määrittyy asiakkaan tarpeista lähtien. Psykoterapiaan hakeudutaan monista syistä, joita voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, pakko- tai paniikkioireet, ihmissuhdevaikeudet tai yleisemmin henkinen paha olo.

Kognitiivinen psykoterapia on ajatusten ja tunteiden jakamista sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi pelkojen ja  ahdistavien asioiden työstämistä tai masennusta aiheuttavien taustatekijöiden ja ajatuskulkujen yhteyksien selvittelyä. Menetelmät ja mahdolliset harjoitteet ovat yksilöllisesti ja asiakkaan ongelmaan, ikään ja elämäntilanteeseen sovitettuja. Psykoterapia voi olla pitkäkestoista tai lyhyempää - yhdessä sovitusti.

Tarkemmin tietoa kognitiivisesta psykoterapiasta löydät mm. oheisen linkin kautta kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen sivuilta:

 

http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/?page_id=4

 

Terapian kustannuksissa voit saada tukea esimerkiksi vakuutuksestasi tai Kelan tuesta.

 Kuntoutus - kela.fi

 

Terapeutin kielitaito: suomi (terapiakieli), englanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)."